Beste tandverzekering

Tandzorg in België is nog steeds een dure aangelegenheid. Jammer genoeg dekken de ziekenfondsen maar in beperkte mate de kosten. Het verschil dien jij altijd zelf te bekostigen, tenzij je over een aanvullende tandverzekering beschikt.

“Dus gewoon een aanvullende tandverzekering kiezen en ik hoef niets meer zelf te betalen?”

Hierop antwoorden we met een duidelijke nee. Net zoals bij alle andere verzekeringen, zitten er op de meeste tandverzekeringen onderling ook verschillen.

Daarom wordt aangeraden om de verschillende tandzorgverzekeraars en hun producten te gaan vergelijken met elkaar. Enkel zo kan je op zoek gaan naar de beste tandverzekering voor jouw huidige situatie.

Verschillende tandverzekeringen vergelijken is nodig omdat elke individuele verzekering bepaalde ingrepen kan uitsluiten in hun polis waardoor er geen terugbetaling zal gebeuren voor die specifieke ingreep.

Een andere reden om tandzorgverzekeringen te vergelijken met elkaar kan zijn omdat verzekeraar A bijvoorbeeld een maximumplafond heeft vastgelegd, waar verzekeraar B geen beperking voorziet in terugbetaling, maar waar de polis wel duurder is.

Wat is de beste tandverzekering?

De beste tandverzekering bepalen is dus heel subjectief. Je kan niet inschatten wat er in de toekomst gebeurt, maar bij het kiezen van de beste tandverzekering voor jou (en je gezin) dien je wel na te denken over wat er zou kunnen voorvallen.

Als het moment daar dan is, denk je dan eerder aan een heel ruime dekking en mag dat gerust wat duurder zijn? Of wil je het risico wel nemen in de veronderstelling dat zoiets bij jullie nog zo snel niet zal voorvallen?

Waar moet je dan echt op gaan letten als je de verschillende tandverzekeringen wil vergelijken met elkaar?

Premies stijgen zeker

Je leeftijd bij het instappen van een tandverzekering speelt haar rol. Hoe ouder je bent op het moment van de inschrijving, hoe hoger je basispremie zal zijn.
Daarnaast is het ook logisch dat de premie nog mee stijgt met de leeftijd. Hoe ouder je wordt, hoe hoger men de kans acht dat de kosten voor je gebit zullen oplopen.
Verder wordt de premie ook geïndexeerd en kunnen er in vele polissen automatische prijsstijgingen zijn vastgelegd op basis van diverse criteria die de verzekeraar zelf bepaalt.

De zekerheid dat de premie duurder zal worden in de toekomst, die heb je. Hou je dit in je achterhoofd als je de volgende belangrijke criteria afweegt bij het vergelijken van de beste tandverzekeringen?