Tandverzekering Helan

Dentalia Plus

De tandverzekering die Helan aanbiedt heet Dentalia Plus. Helan is een ziekenfonds dat is ontstaan door het vroegere Partena samen te voegen met het vroegere OZ (onafhankelijk ziekenfonds). Deze samensmelting vond plaats in 2022. De tandverzekering Dentalia Plus bestaat dus al langer en wordt gewoon voortgezet.

Helan sluit leden aan tot de leeftijd van 64 jaar en betalen tot maximaal 1250 eur per verzekerde per jaar terug.

De tandverzekering wordt aangeboden als gezinsverzekering. Dit wil zeggen dat alle gezinsleden dienen aangesloten te worden, tenzij er reeds iemand een gelijkaardige verzekering heeft.

Wat wordt terugbetaald?

De terugbetalingen kennen per type tandzorg een jaarlijks plafondbedrag dat niet overschreden wordt.

Preventieve en curatieve tandzorgen worden het eerste verzekeringsjaar terugbetaald tot 350 eur. Het tweede jaar mag je een terugbetaling verwachten tot 650 eur. Vanaf het derde jaar wordt dit opgetrokken tot 1250 eur.

Implantaten, prothesen, orthodontie en paradontologie kennen in het eerste en tweede jaar een gelijkaardige terugbetaling als de preventieve en curatieve zorgen. Enkel vanaf het derde jaar worden deze terugbetaald tot maximaal 1050 eur.

Wat wordt niet terugbetaald?

Wat niet wordt terugbetaald zijn de eerder logische kosten zoals esthetische tandbehandelingen, medicatie en radiologie of stomatologie die niet gelinkt kunnen worden aan tandzorgen.

Wachttijd Dentalia Plus

De wachttijd die vooropgesteld wordt binnen Dentalia Plus van Helan hangt af van het type zorg waarover het gaat. Preventieve, paradontale en curatieve tandzorgen kennen een wachttijd van 6 maanden. De wachtperiode wordt verdubbeld naar 12 maanden voor implantaten, prothesen of orthodontie.

Wat minder gebruikelijk is binnen tandverzekeringen is dat Helan de wachttijd schrapt in het geval van tandzorgen die een rechtstreeks gevolg zijn van een ongeval.

Ook als je overstapt van een andere gelijkaardige verzekering naar Dentalia Plus, vervalt de wachttijd.

Prijs

De premie die jij voor deze tandverzekering zou gaan betalen kan je eenvoudig raadplegen. Op basis van de prijs en de voorwaarden kan je vlotter een vergelijking maken.