Tandverzekering vergelijken

Om tot de beste tandverzekering voor jou te kunnen komen, dien je verschillende tandverzekeringen te vergelijken met elkaar. Hieronder vindt je de belangrijkste zaken waar je op moet letten.

Via ziekenfonds of via privéverzekeraar

Net zoals bij je hospitalisatieverzekering heb je ook hier de keuze tussen ofwel een privéverzekeraar, ofwel het ziekenfonds waar je reeds bent aangesloten. Je kan een tandzorgverzekering namelijk niet apart bij een ander ziekenfonds afsluiten.

Als je de dekking bij jouw ziekenfonds niet voldoende vindt kan je ofwel kiezen voor een privéverzekeraar zoals bijvoorbeeld DKV, ofwel kan je ook helemaal overstappen naar een ander ziekenfonds, maar dan met alles. In het laatste geval vergelijk je dan wel best alle andere producten ook vooraf, zoals de hospitalisatieverzekering waar ook grote verschillen op zitten.

Prijs tandverzekering

“Hoeveel kost een tandverzekering?”
Deze vraag zal een grote rol gaan spelen in je uiteindelijke keuze.
Hou er echter rekening mee dat de premie sterk zal afhangen van de “kwaliteit” van je polis.

Een tandverzekering kan bij verzekeraar X mogelijks goedkoper zijn dan bij verzekeraar Y, maar dat duidt op grote verschillen in polis en dekking. Laat de prijs van een tandverzekering dus niet allesbepalend zijn.

Om tot een objectief besluit te kunnen komen dien je ook de onderstaande factoren te vergelijken.

Wachttijd

Je betaalt bij de startdatum van je tandverzekeringscontract je eerste volledige premie. Maar vaak kan je pas van een terugbetaling genieten na een wachttijd van verschillende maanden. Daarbij komen mogelijks nog extra specifieke wachttijden voor bepaalde vastgelegde diensten en ingrepen.  Meestal geniet je pas een maximale terugbetaling vanaf het derde jaar.

Dekking

Een tandverzekering die alle kosten tot op de laatste cent dekt zal moeilijk te vinden zijn. De meeste verzekeraars sluiten bepaalde ingrepen of verstrekkingen volledig uit.

Het is ook gebruikelijk dat er gewerkt wordt met meerdere plafondbedragen. Zoals bijvoorbeeld deze combinatie:
+ terugbetaling kan beperkt zijn tot een bepaald percentage van het door de patiënt betaalde bedrag
+ rekening houdend met een periodiek vastgelegd plafondbedrag voor een bepaald type tandzorg
+ rekening houdend met een jaarlijks gelimiteerd maximumbedrag over alle tandzorgen heen

Kijk inzake dekking ook uit naar het antwoord op de volgende vragen:

  • worden kosten voor nazorg van reeds vooraf gekende problemen volledig uitgesloten?
  • door de tandarts voorgeschreven geneesmiddelen komen in aanmerking voor terugbetaling?
  • worden kosten die het ziekenfonds niet terugbetaald volledig uitgesloten?
  • wat met ereloonsupplementen?